Betula (Huş ağacı)

Kuzey bölgelerine özgün yaprak döken ağaçlar. En önemli özelliği: gövdesinin kağıt gibi soyulan beyaz kabukları, sonbaharda oluşup, ilkbaharda olgunlaşan uzadıkça sarkıklaşan eril, çiçekleri, seyrek ve hafif taçları. Taze ve nemli toprak ister ancak kuru ve çözük toprakta da yaşar. Çayırlarda özellikle öbekler halinde kullanılırlar. Bir tavsiye: huşunuzu bahçenizin kuzeyine ekin, doğrudan güneş ışığıyla aydınlanırsa daha güzelleşeceklerdir.Pendula:B 30 m.ye kadar, çapı 6 metreye kadar. Geniş kolon yapılı. Huşların arasında en yaygın olanı; hem ağaç hem de çalı olarak yetiştirilebilir. Küçük, açık yeşil yaprakları sonbaharda sararır.        (-30den az)

betula

betula jacquemontii

betula pendula youngii

  betula  pendula ‘Youngii’:   B 5-6 m. çapı4 m. Sarkık yapılı. Eğer ayaktan aşılanırsa uzun dalları gövdesi boyunca eğilip yere doğru sarkar. Kafadan aşılanırsa geniş bir taç oluşturur. Düzensiz dökümlü dalları yere kadar ulaşır. Kışın da çok dekoratiftir. (-30den az)

116-1

betula pendula ‘jacquemontii’:  B 15 m. çapı 6 m. Toparlak yapılı. Tüm huşlar arasında gövdesi daha beyaz ve düz, yaprakları daha büyük olanıdır.       (-30/-20)

116-2