Chamaecyparis (Yalancı selvi)

Yaz kış yeşil, yüksek boylu ağaç veya çalı formundadır. Değişik formları olduğu gibi değişik renkte pul yapraklara sahiptir. Servilere çok benzerler. Ancak bu bitkilerin kozalakları daha küçüktür ve birinci yılda olgunlaşmaktadır. Kozalak pullarının altında 1–3 adet tohum bulunur. Yaprakları pul şeklindedir. Yaprakları genellikle dalcıklarda dört sıra hâlinde karşılıklı dizilmiştir. Bazı kültür formlarında yapraklar iğne şeklinde, bazılarında ise hem iğne hem de pul yapraklar bir aradadır. Çiçekler tek evciklidir. Erkek çiçekler uzun yumurta şeklinde, dişi çiçekler ise yuvarlaktır.


Chamaecyparis lawsoniana: Lavson Yalancı Servisi

chamaecyparis lawsoniana alumii
Kuzey Amerika’da doğal olarak yetişmektedir. 50 – 60 m boylanır. Dalları kısa ve çevrel olarak çıkar. Dal uçları ve tepesi sarkıktır. Gövde kabuğu kırmızı kahverengi ve çatlaklıdır.Yapraklar yeşil veya gümüşi-gri renklidir. Pul yaprakların altında beyaz renkte X şeklinde çizgiler bulunur. Kozalakları boldur, yuvarlaktır. Önce mavimsi renkte olup olgunlaştıkça kahverengine dönerler. Sonbaharda tohumlar olgunlaşır. Dona duyarlıdır. Fazla güneşi ve soğuğu sevmez. Zengin toprakları sever. Deniz iklimli yerlerde ve yarı gölge alanlarda iyi yetişmektedir. Kök mantarlarından zarar görür. Tohum, çelik ve aşı ile üretilir.


Chamaecyparis nootkatensis : Nutka Yalancı Servisi

chamaecyparis nootkatensis Pendula
30 – 40 m boylanmaktadır. 2 m çap yapabilir. Gövdenin dip kısmı kalındır. Kabuğu kahverengi- gri renklidir. Yırtılmış plakalar hâlindedir. Ana dallar yaygın sık ve sarkık durumdadır. Dallar gövdeye yatay birleşir ve yukarı doğru kıvrılır. Tepe sürgünü dik, dalcıklar dört köşelidir. Sürgünleri sarkık, koyu yeşil pul yaprakları dört köşeli, beyaz işaretli ve yağ bezleri yoktur. Serin deniz ikliminden hoşlanır. Gölgeye dayanıklıdır. Hava ve toprak nemini sever. Kumlu ve killi topraklarda iyi yetişir. Soğuklara karşı dayanıklıdır. Dona dayanıklıdır. Tohum, çelik ve aşı ile üretilir. Dekoratif bir bitki olduğu için genellikle tek olarak kullanılır.

 Chamaecyparis pisifera : Japon Yalancı Servisi

chamaecyparis pisifera
Anavatanı Japonya olmakla birlikte ülkemizde de yetişmektedir. 30 m boy yapabilir. Geniş konik biçimde bir yapıya sahiptir. Gövde kabuğu kırmızı kahverengidir. Dallar gövdeye yatay olarak çıkar. Sürgünleri yassı, uçları sarkıktır. Dalcıklar aşağıya doğru yönelmiştir. Yaprakların üstü yeşil, altı belirgin olarak “x” işareti ile çizgilidir. Kozalakları 5–6 mm çapında kahverengidir. Dona dayanıklıdır. Ilıman ve rutubetli iklimi sever. Kışa dayanıklıdır. Hızlı büyür. Yaz kurağından etkilenir. Budamaya yatkındır. Tohum, çelik ve aşı ile üretilir. Ancak en çok çelikle üretimi yapılır.