Taxus (porsuk)

Baccata: H 2-2.50m. B 7-10m. Yavaş büyür. Bazen çalı şeklinde gelişir, yaşlı olanlar genellikle ağaçlaşır. Yaprakları çok sık, yeşil-siyah renkli. Küçük, canlı kırmızı meyvalar verir. Gölgeye ve budamaya uygundur, en çok çitler için dikilir. Konik, top ve sipiral biçimler verilebilir. Arsızdır. Kireçli topraklarda en iyi sonucu verir. (-20/-15)

taxus baccata

Baccata ‘fastigiata’:   H 1,50-2 m. çapı 0,60-0,70 m. B 5 m. 0 değil 1,50 m. İnce uzun yapılı. Dik dalları gövdesini sarar. Yaprakları koyu, parlak yeşil, meyvaları kırmızıdır. Yavaş büyür. Arsızdır, Tümüyle gölgede yaşayabilir. Kullanımı: yalnız (küçük bahçelerde bile), ayrıca kaya bahçelerinde çok etkileyicidir. (-30/-20)

taxus baccata fastigiata

Baccata ‘fastiagata aurea’:  H 1,50-2 m. çapı 0,60-0,70 m. B 5 m. 0 değil 1,50 m. İnce uzun yapılı. Dik dalları gövdesini sarar. Yaprakları sarı vejetasyonu çok canlı sarıdır. Yavaş büyür. Arsızdır, Tümüyle gölgede yaşayabilir. Kullanımı: yalnız (küçük bahçelerde bile), ayrıca kaya bahçelerinde çok etkileyicidir. (-30/-20)

taxus baccata fastigiata aurea